ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Με αυτό το βιβλίο ο Δάσκαλος Σαμαέλ Αούν Βεόρ απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, εστιάζοντας σε θέματα ψυχολογίας που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις ώστε να υπάρχει αρμονία και ευημερία, ενώ παράλληλα με τις διάφορες πρακτικές που δίνει, μας προσκαλεί να έρθουμε σε επάφή με τα εσωτερικά πεδία της αφυπνισμένης συνείδησης, τα οποία γνωρίζοντας ο ίδιος που καλά, πειγράφει λεπτομερώς σε άλλα του βιβλία.

Scroll to Top