Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

«Η Επανάσταση της Διαλεκτικής έχει το ακριβές κλειδί για να δημιουργεί ένα χειραφετημένο νου, για να σχηματίζει νόες ελεύθερους από εξαρτήσεις, ελεύθερους από την έννοια της εκλογής, ολοκληρωμένους.

Η Επανάσταση της Διαλεκτικής δεν είναι απολυταρχικοί κανόνες του νου.

Η Επανάσταση της Διαλεκτικής δεν επιζητά την ποδοπάτηση της διανοητικής ελευθερίας.

Η Επανάσταση της Διαλεκτικής θέλει να διδάξει πως πρέπει να σκεπτόμαστε.

Η Επανάσταση της Διαλεκτικής δεν θέλει να φυλακίσει ή να εγκλωβίσει τη σκέψη.

Η Επανάσταση της Διαλεκτικής επιθυμεί την ολοκλήρωση όλων των αξιών του ανθρώπου».

Σ` αυτό το βιβλίο ο Α. Δ. Σαμαέλ Αούν Βεορ παρουσιάζει τον εγκλωβισμό του ανθρώπινου νου μέσα στο δυισμό και τις συγκριτικές διαδικασίες που οδηγούν σε εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις. Παραδίδει με σαφήνεια και αμεσότητα μέσα από πανάρχαιες τεχνικές τον τρόπο που πρέπει ο άνθρωπος να δουλέψει για να απαλλαγεί από τα αρνητικά του στοιχεία, που είναι υπεύθυνα για τον ύπνο της συνείδησης, μετατρέποντας τον εαυτό του ριζικά.

Scroll to Top