Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ

Την ψυχολογική επανάσταση που περιέχεται σ’ αυτό το έργο δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε με θεωρίες, συλλογισμούς η υποθέσεις.
Πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο, αντικειμενικό, πραγματικό, εξαιρετικά πρακτικό· πρόκειται για εσωτερικά βιώματα που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο με τη διαλεκτική της συνείδησης.
Οι θεωρίες ποτέ δεν έχουν κάνει κάποιον να επαναστατήσει ψυχολογικά.
Η ψυχολογική επανάσταση είναι κάτι σοβαρό και βαθύ.
Ο αναγνώστης θα βρει σ’ αυτό το έργο τα συγκεκριμένα επιχειρήματα που θα τον προσανατολίσουν στην αφύπνιση της συνείδησης, και στο να γνωρίσει βαθιά τον εαυτό του με συγκεκριμένες και ακριβείς τεχνικές.

Scroll to Top