ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ

Ο Ιησούς μέχρι αυτό το σημείο διδάσκει τους μαθητές του μόνο μέχρι τις περιοχές του Πρώτου Μυστηρίου.

Και συνέβη, όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι πέρασε ένδεκα έτη συζητώντας με τους μαθητές του και τους δίδαξε μόνο μέχρι τις περιοχές της Πρώτης Εντολής και μέχρι τις περιοχές του Πρώτου Μυστηρίου, αυτό που βρίσκεται εντός του πέπλου, εντός της Πρώτης Εντολής, που είναι το εικοστό τέταρτο μυστήριο εκτός και από κάτω, (εκείνα τα είκοσι τέσσερα), που βρίσκονται στο δεύτερο διάστημα του Πρώτου Μυστηρίου, το οποίο είναι υπεράνω όλων των Μυστηρίων, ο Πατέρας με τη μορφή περιστεράς.

“Χαρούμενος στην ελπίδα, ταλαιπωρημένος στη θλίψη, πρέπει να είσαι σταθερός στην προσευχή”.

Οι Βασιλείς της Σεξουαλικής Φωτιάς εργάζονται με υπομονή στο Μεγάλο Έργο.

Ο Οικείος Χριστός διδάσκει στο νου και στη καρδιά.

Η Πρώτη Εντολή είναι: Να αγαπάς το Θεό πάνω απ’ όλα τα πράγματα και τον πλησίον όπως τον εαυτό σου.

Το Πρώτο Μυστήριο είναι ο Κέτερ, ο Αρχαίος των Ημερών, εσύ το ξέρεις.

Όταν ο ευσεβής κατανοεί τη Πρώτη Εντολή, τότε κατανοεί εύκολα το εικοστό τέταρτο Μυστήριο.

Το Εικοστό τέταρτο Μυστήριο βρίσκεται κρυμμένο μέσα στον Αργαλειό του Θεού.

“Κόμπο με κόμπο υφαίνει ο Αργαλειός μου, ύφασμα για τη Τιμή μου και υφάσματα για να τιμώ”.

Ο Αρχαίος των Ημερών, βρίσκεται πάντα κρυμμένος στον ίδιο τον αργαλειό του, στην ίδια του τη Δημιουργία.

Δεν θα ήταν δυνατόν να κατανοηθεί το Εικοστό τέταρτο Μυστήριο αν δεν έχει προηγουμένως γίνει κατανοητό το Έκτο Μυστήριο.

“Δουλειές μου δίνεις Κύριε, αλλά μαζί μ’ αυτές δύναμη”.

Το Έκτο Μυστήριο εξηγεί με ολοκληρωτική καθαρότητα το Εικοστό τέταρτο Μυστήριο.

Το πνεύμα είναι ισχυρό, αλλά η σάρκα είναι αδύναμη, μη πέφτετε σε πειρασμό.

Η Ψυχή, το Σεξ, ο πειρασμός, η πτώση, η Αναγέννηση, βρίσκονται κρυμμένα στο Έκτο Μυστήριο.

Στο Πρώτο Διάστημα βρίσκεται ο Αρχαίος των Ημερών, ο Πατέρας που είναι στο κρυφό.

Στο Δεύτερο Διάστημα βρίσκεται η Φύση, που εξηγείται μόνο με το Έκτο Μυστήριο.

Scroll to Top