ΘΕΛΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αυτό το θεϊκό βιβλίο είναι ο άνθρωπος και οι επτά σφραγίδες είναι τα επτά Ιερά Φίδια που πρέπει να ανυψώσουμε πάνω στην ράβδο, έτσι όπως το έκανε ο Μωυσής στην έρημο.

Αυτό είναι το Μεγάλο Αρκάνο.

Σε αυτό το βιβλίο θα μελετήσουμε τα Μυστήρια της Πέμπτης Σφραγίδας.

Σε αυτό το βιβλίο θα μελετήσουμε λεπτομερειακά τα μεγάλα μυστήρια της Ανθρώπινης Θέλησης.

Scroll to Top