ΤΟ ΜΥΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΡΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛΑ

Η προέλευση της Καββάλα χάνεται στη νύχτα των αιώνων, σ’ εκείνη την εποχή όπου ο κόσμος διαμορφώθηκε στη μήτρα της Μάχα Κουνταλίνι, της Μεγάλης Μητέρας. Η Καββάλα είναι η επιστήμη των Αριθμών.

Ο δημιουργός της Ταρώ είναι ο Άγγελος Μέτατρον που είναι ο Άρχοντας της Σοφίας του Φιδιού. Πρόκειται για τον προφήτη Ενώχ για τον οποίο μιλά η Βίβλος.

Ο Άγγελος Μέτατρον ή Ενώχ μας άφησε χαραγμένη στην πέτρα, την Ταρώ, η οποία εμπεριέχει όλη την Θεία Σοφία. Μας άφησε επίσης τα είκοσι δύο γράμματα του Εβραϊκού Αλφάβητου.

Αυτός ο μεγάλος Δάσκαλος ζει στους ανώτερους κόσμους, στον κόσμο Αζιλούθ, έναν κόσμο αφάνταστης ευτυχίας, ο οποίος σύμφωνα με την Καββάλα, βρίσκεται στην περιοχή του Κέτερ, ενός πολύ ανυψωμένου Σεφιρώθ.

Όλοι οι καββαλιστές βασίζονται στην Ταρώ.

Είναι απαραίτητο να τη μελετήσετε και να την γνωρίσετε σε βάθος. Το σύμπαν σχεδιάστηκε σύμφωνα με το Νόμο του Αριθμού, του Μέτρου και του Βάρους. Τα μαθηματικά διαμορφώνουν το σύμπαν και οι αριθμοί είναι συνεπώς ζωντανές οντότητες.

Scroll to Top