Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΓΑΜΟΣ

Η πνευματική αναγέννηση είναι το αποτέλεσμα του Τέλειου Γάμου. «Ενός όντος που αγαπά περισσότερο και ενός άλλου που αγαπά καλύτερα».

«Για να υπάρχει πραγματική αγάπη, χρειάζεται να λατρεύονται ο άνδρας κι η γυναίκα σ’ όλα τα εφτά μεγάλα κοσμικά επίπεδα.

Για να υπάρχει αγάπη χρειάζεται να υπάρχει μια πραγματική μετάληψη των ψυχών στις τρεις σφαίρες της Σκέψης, της Συγκίνησης και της Θέλησης.

Όταν τα δύο όντα δονούνται αρμονικά στις σκέψεις, συγκινήσεις και θελήσεις τους, τότε ο Τέλειος Γάμος πραγματοποιείται στα εφτά επίπεδα της Κοσμικής Συνείδησης».

Σ’ αυτό το βιβλίο ο αξιοσέβαστος Δ. Σαμαέλ μας αποκαλύπτει το κλειδί της ριζικής απελευθέρωσης από «αυτόν τον κόσμο των δακρύων», βγαλμένο μέσα από τη μυστικιστική εμπειρία των αιώνων. Ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει:

«Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμία θρησκεία, σχολή, αίρεση, τάγμα ή αδελφότητα, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι μυστικιστικές μορφές είναι εκδηλώσεις της μεγάλης παγκόσμιας, κοσμικής κι άπειρης Θρησκείας που υπάρχει ανεκδήλωτη σ’ οποιοδήποτε άτομο του Κόσμου.

Εμείς διδάσκουμε απλώς τη Σύνθεση όλων των θρησκειών, σχολών, ταγμάτων, αδελφοτήτων και πεποιθήσεων. Η δική μας διδασκαλία είναι η διδασκαλία της Σύνθεσης».

Scroll to Top