Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Εφόσον κάποιος δεν έχει άμεσα βιώσει αυτό που δεν ανήκει στο χρόνο, αυτό που είναι η αλήθεια, δεν θα έχει αυτήν την ενέργεια, αυτό το ζήλο, αυτό το κίνητρο, αυτή τη συνεχή δύναμη που χρειάζεται για να εργάζεται κάποιος με σφοδρότητα πάνω στον εαυτό του.

Scroll to Top