ΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΡΑΜ ΘΕΟΥΡΓΙΑ

Eδώ οι γνωστικοί σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ποιος είναι αυτός ο Λόγος, πως είναι τα Μάντραμς και τι πράγμα είναι η Θεουργία των διαφόρων δογμάτων τα οποία έχει δώσει ο Δάσκαλος σε αυτόν τον μικρό τόμο.

Scroll to Top