ΚΟΣΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ

Οι Ρούνες υπήρξαν η ιερή γλώσσα της Πρώτης Ρίζας Φυλής (των Πρωτοπλασματικών), της οποίας το αλφάβητο απαριθμούσε 15 χαρακτήρες γράμματα με μαγικές ισχύς.
Κάθε Ρούνα, κάθε γράμμα, εμπεριέχει μυστικές διδασκαλίες και το σχήμα γραφής της στηρίζεται στις διάφορες θέσεις που προσλμβάνει το φυσικό σώμα, η δε εξάσκηση τους αφυπνίζει και αναπτύσεει εσωτερικές ικανότητες.
Υπάρχει το Τζούντο του Πνεύματος ή Κοσμικό Τζούντο και αυτό είναι η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΝΑΣ ή ρουνικές ασκήσεις.

Scroll to Top