Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αυτός ο οδηγός έχει συντεθεί από γραπτά του Α.Δ. Σάμαελ Αούν Βεόρ στα οποία μιλά για τον διαλογισμό. Αυτός έγραψε πολλά γι’ αυτήν την επιστήμη.

Ως μέλος του Τάγματος του Κίτρινου Δράκου και του Ιερού Τάγματος του Θιβέτ, η σοφία του γι’ αυτή την τέχνη είναι τεράστια και γι’ αυτό η τεχνική που μας παραδίδει είναι απλή και λιτή, όπως κάθε τι μεγάλο και ιερό.

Scroll to Top